Privacyverklaring DVB MEDIA en haar dochtersites waaronder Vleuterweide.nl

In deze privacyverklaring legt DVB MEDIA v.o.f., gevestigd te (3452 MT) Vleuten aan de Middenburcht 136, met kvk-nummer: 59302526 (“DVB MEDIA”), uit welke persoonsgegevens DVB MEDIA verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid is.

Algemeen
DVB MEDIA respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan DVB MEDIA worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van DVB MEDIA te maken hebben. DVB MEDIA houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van DVB MEDIA of wanneer u anderszins contact heeft met DVB MEDIA, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van DVB MEDIA, legt DVB MEDIA de door u opgegeven gegevens vast. DVB MEDIA bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert DVB MEDIA geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.